Zaštita osobnih podataka

Stupanjem na snagu tzv. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) zaštita osobnih podataka je postala osobito važna obveza svakog poslovnog subjekta, i to ne samo radi same zaštite koju svi želimo za svoje osobne podatke, već i radi sankcija koje se mogu izreći za povredu ove obveze. Pri tome, svaki subjekt obzirom na svoje karakteristike zahtjeva drugačiji opseg ove zaštite odnosno potrebno je ustrojiti individualan GDPR sustav koji odgovora pojedinom subjektu.

Naša pravna podrška u zaštiti osobnih podataka počinje analizom poslovnih procesa u kojima se ti podaci obrađuju i GDPR mjera koje već eventualno postoje. Potom se nastavlja pripremom svih mjera (dokumentacije) potrebnih za usklađenje sa GDPR zahtjevima i implementacijom tih mjera u poslovanje. Po završetku implementacija nastavljamo pružati pravnu podršku za sva pitanja koja će se tek pojaviti u primjeni mjera, uključujući i ažuriranje tih mjera te zastupanje u postupcima pred nadležnim tijelima.

Posebno izdvajamo pripremu:

Pravne usluge