Sudski postupci i arbitraža

Kod rješavanja sporova cilj MGV tima jest ostvariti pozitivan rezultat uz minimalne troškove za naše klijente. Stoga u parničnim te arbitražnim postupcima primjenjujemo individualni pristup uz sveobuhvatnu analizu relevantne nacionalne te EU sudske prakse kako bi točno i pravovremeno pružili našim klijentima informaciju o potencijalnim rizicima.

Zastupamo međunarodne i domaće klijente, u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u složenim trgovačkim, financijskim, radnim, građanskim, parničnim i ovršnim postupcima, stečajnim i predstečajnim postupcima, postupcima pomorskog osiguranja, ali i rješavanju sporova mirenjem, izvansudskim pregovorima i arbitražom. 

Pravne usluge