Preuzimanja i spajanja (Pravo društava)

Zbog svojeg političkog i gospodarskog položaja, ali i pristupanjem Europskoj uniji, Republika Hrvatska predstavlja sve privlačnije područje za nova ulaganja i projekte. Navedenome svakako prethodi statusno-pravna regulacija organizacijskog oblika poslovanja.

Savjetujemo i zastupamo domaće i inozemne klijente prilikom:

Naš tim za preuzimanja i spajanja (M&A transakcije) ima veliko iskustvo u strukturiranju kompleksnih javnih i privatnih M&A transakcija iz svih sektora gospodarstva uključujući bankarstvo, financije, energetika, IT, turizam, transport, infrastruktura i industrijska proizvodnja.

Savjetujemo članove društva ili dioničare pri reguliranju kako međusobnih odnosa, tako i pri uspostavi optimalne vertikalne organizacijske strukture.

Sudjelujemo u pripremanju, sazivanju ili vođenju skupština društva i nadzornih odbora, kao i tumačenju ugovora o pravima i obvezama članova uprave.

Pravne usluge