Zaštita tržišnog natjecanja

Regulativa o zaštiti tržišnog natjecanja diljem svijeta brzo se razvija i poduzetnici se suočavaju s novim rizicima i izazovima u skladu sa složenim i promjenjivim pravilima. Učinkovito tržišno natjecanje je preduvjet za stvaranje slobodnog i dinamičnog unutarnjeg tržišta te služi kao jedan od instrumenata za promicanje općeg gospodarskog blagostanja, stoga je iznimno važno usvojiti načela i pravila ponašanja na tržištu te ih dosljedno primjenjivati u svom svakodnevnom poslovanju.

Posljedice neusklađenosti sa europskim i nacionalnim propisima te etičkim i općeprihvaćenim standardima Europske unije vezano za zaštitu tržišnog natjecanja mogu biti teške, te se mogu odraziti na poslovanje plaćanjem visokih novčanih kazni, negativnim publicitetom u javnosti, nadoknadom štete trećim stranama povrijeđenim takvim postupcima. 

Pravne usluge iz područja zaštite tržišnog natjecanja obuhvaćaju, između ostalog, sljedeće usluge:

Klijentima nudimo praktične savjete i dajemo preporuke kako bi ih usmjerili prema dozvoljenim i preporučljivima postupanjima.

Pravne usluge