Nekretnine

Naše usluge iz područja stvarnog i zemljišnoknjižnog prava uključuju:

Pravno savjetujemo klijente glede prava korištenja općeg i javnog dobra (koncesije, javno-privatna partnerstva) te pitanja usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša i kulturne baštine.

Pravne usluge