Javna nabava i državne potpore (EU fondovi)

Javna nabava je strogo formalan postupak za čije uspješno okončanje kako za javne naručitelje, tako i za ponuditelje je neophodno strogo slijediti propisana pravila i uvjete.

MGV tim pruža sljedeće usluge:

Pravne usluge